Obraz

Ekonomia jest nauką gromadzącą i porządkującą wiedzę o gospodarowaniu. Bada, jak ceny pracy, kapitału i ziemi są w gospodarce ustalane.  Analizuje zachowania rynków finansowych  oraz bada jak alokują one kapitał w gospodarce. Bada wahania bezrobocia i produkcji składające się na cykl koniunkturalny. Analizuje czy i dlaczego wzrosną ceny na przykład mieszkań w dany roku. Bada czy i dlaczego trzeba restrukturyzować kopalnie, stocznie czy kolej.


NAJNOWSZE WPISY NA BLOGU

Ekonomiści Kopernika na Forum Młodych Przedsiębiorców
Ekonomiści Kopernika na Forum Młodych Przedsiębiorców

17 listopada br. uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Anny Matuszewskiej i p. Jagody Kaźmierczak wzięli udział w Forum Młodych Przedsiębiorców. Wydarzenie zorganizowane było przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczośc…

Czytaj więcej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

8 listopada 2023 r. odbyła się Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem "Kapitał społeczny w procesie gospodarowania". Głównym celem konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współ…

Czytaj więcej
Ekonomiści Kopernika przygotowują się do OWE!
Ekonomiści Kopernika przygotowują się do OWE!

Ekonomiści Kopernika przygotowują się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której celem jest umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie ro…

Czytaj więcej